tipy na off-road jízdu

Jak jsem již v úvodu psal, tyto tipy jsem si vypůjčil se svolením Steva Eilertsena z Jihoafrické republiky, více najdete na jeho stránkách http://www.flamesonmytank.co.za.

6 off-roadových dovedností

 • 1) Dívejte se na cestu – dívejte se dopředu. (Dívejte se dál, než jen na to, co leží před vaší přední pneumatikou).
 • 2) Udržujte hybnou sílou – držte plyn!
 • 3) Nakloňte se dopředu – ramena jsou uvolněna a ohnuta.
 • 4) Udržujte motorku kolmo (v pravém úhlu) k povrchu cesty.
 • 5) Naučte se jak brzdit a jak využívat brzdící schopnost převodovky.
 • 6) Naučte se jak využít stupačky k působení síly (šlapání hroznů).
 • Těchto 6 dovedností je vysvětleno níže a jsou určeny pro jezdce off road – začátečníky.

  Dovednost 1) Dívejte se, kam chcete jet.

  Jednoduchá skutečnost Na co se díváte… Do toho najedete!! Zkoušeli jste někdy hodit tenisový míček přímo okolo něčí hlavy? Podíváte se na něj…hodíte míček… a přímo ho zasáhnete! (Au!!) Je to jako s tenisem. Podíváte se na horní část sítě … servírujete … a napálíte to přímo do sítě!! K čertu!!)
  Přeložme to do motocyklové terminologie. Podíváte se na výmol … vjedete přímo do něj! Podíváte se na kámen na cestě… přejedete přes něj. Oči jsou pro mozek to, co je zaměřovač pro pistoli, a proto existuje několik důležitých pravidel pro to, jak se dívat z motorky dopředu na pěšinu/stezku/písčitou cestu.
  1) Dívejte se dopředu a shlížejte na cestu! Přirozená reakce bude dívat se na zem před motocykl. Dívejte se co nejvíce dopředu, co rychlost a zdraví rozum umožní. Vaše vnímání se přirozeně přizpůsobí terénu a povede přední kolo správnou trasou. Nedívejte se dolů! Nedívejte se na kámen před vaším předním kolem! Nezírejte na výmol na cestě! Nehleďte upřeně na kaluž s měkkým blátem! Dívejte se tam, kam chcete jet a motorka bude přirozeně následovat neviditelnou linku, ke které směřuje váš pohled. Pokud uvidíte velký kámen nebo výmol nedovolte vaším očím, aby se na něj „zafixovaly“. Zaznamenejte jej a poté dovolte, aby vaše oči pokračovaly v pohybu za kámen nebo vedle něj. Motorka bude následovat vaše oči a automaticky se překážce vyhnete.
  2) Udržujte „široký úhel pohledu“ na trasu před sebou – dívejte se obecně na všechno, ale na nic konkrétně. (Stejnou techniku používají stopaři v Africe k objevení zvěře.) To vám nejenom pomůže vyhnout se fixaci na jeden bod, ale také vám umožní všimnout si přebíhajících zvířat, chodců a zemědělských strojů.
  3) Dávejte pozor na prach od jedoucích automobilů a zemědělských strojů.
  4) Sledujte zpětná zrcátka, protože místní zemědělci se nebojí jezdit rychle.

  Dovednost 2) Udržujte hybnou sílou – držte plyn! (Potřeba jet rychle.)

  To je obtížné, jelikož přirozená reakce je jet příliš pomalu. Trasa před vámi bude z nezpevněných kamenů a písku. Vaše jediná reakce je zavřít plyn. Nedělejte to!! Trochu zpomalte a potom, těsně před nezpevněným povrchem, začněte lehce akcelerovat. Když se motorka bude škubat a pohybovat se z místa na místo, přidejte ještě trochu víc plynu! Jakmile toto obtížné místo projedete, můžete, pokud chcete, zase trochu zpomalit.
  To, jakou má motocykl stabilitu, závisí na jeho pohybu směrem vpřed. Větší rychlost pomůže motocyklu projet skrze špatný úsek. Obecně jak motorka pojede rychleji a rychleji, zjistíte, že má větší rovnováhu, je stabilnější a ovladatelnější. Příliš pomalá jízda přes nerovný terén způsobí, že se motorka bude pohybovat ze strany na stranu a můžete zpanikařit. Z tohoto důvodu jeďte trochu rychleji, než je pro vás přirozené. Tady je několik doporučení…
  » 10 - 40 km/h pro trasu, která není vhodná pro běžné automobily
  » 40 - 60 km/h pro cestu ve špatném stavu (úzká cesta s vyjetými kolejemi, zatáčkami, výmoly a kameny)
  » 60 - 80 km/pro typickou prašnou cestu (přijatelně rovnou, která nabízí dobrou dráhu s přijatelnou trakcí)
  » 80 - 100 km/h pro dobrou nezpevněnou cestu (rovná, která nabízí dobré vedení a trakci). Okraje cesty by měly být bez stromů a keřů, protože při takovéto rychlosti by bylo nepříjemné, kdyby vám nějaké zvíře vstoupilo přímo do cesty). Protože je třeba, abyste při jízdě na sypkém povrchu drželi plyn otevřený, nepřijíždějte k obtížným místům příliš rychle nebo se zařazenou rychlostí, při které budete uprostřed výkonového pásma. Zvolte nižší převod s dostatečným výkonovým pásmem, abyste mohli zlehka akcelerovat!

  Kdy jste naposledy byli přeočkováni proti tetanu? Offroad jezdci by jej měli mít každých 5 – 7 let.

  Dovednost 3) Nakloňte se dopředu, paže ohnuté a uvolněné.

  Jedete po nezpevněné cestě a najednou vás oči zavedou na nebezpečné místo, které je pokryté volnými kameny a pískem. Vyvalíte oči, ztuhnou vám paže a leknete se, to nedělejte. Nemůžete motorku vést přes toto místo se ztuhlými pažemi. Nakloňte se dopředu, abyste se „setkali s nepřítelem“ tváří v tvář. Koleny pevně stiskněte nádrž, ramena je třeba mít ohnutá a pohyblivá pro malé pohyby při vedení motorky přes toto místo.
  To je důležité, čím víc je povrch cesty/trati horší. Pohněte zadkem směrem dopředu. Od pasu se nahněte dopředu s hlavou a rameny blíže k přednímu kolu než máte zadek. To neznamená, že se budete opírat/tlačit na řídítka váhou celého těla – to by znemožnilo manévrování. Ramena musíte mít ohnutá, nesmíte je mít nikdy zablokovaná – lokty široce od těla.

  Váha směřuje dopředu, nohy jsou ohnuté, lokty široce od těla, při zatáčení tlačí chodidlo na vnější stupačku.
  Koleny pevně sevřete nádrž a bříšky na chodidlech tlačte na stupačky. Tímto se z vás a motorky stane jednotný celek, kde váha vašeho těla je součástí procesu zatáčení stejně jako přední kolo. Horní část vašeho těla by měla být uvolněná a volná pro pohyb.
  V případě, že se povrch cesty zhorší, držte plyn otevřený!!! Zpomalující motorka uvázne. Silně tlačte na stupačky – budete přirozeně stát, což je správný způsob. Netlačte na řídítka, abyste se dostali do stupaček, jejich úkolem je zatáčet, nikoli na ně tlačit!

  Dovednost 4) Při projíždění zatáček udržujte motorku kolmo k povrchu.

  Vaše první vyjížďka po nezpevněných cestách není určena k tomu, abyste vyrovnávali řízení protipohybem řídítek a nakláněli se do zatáček! Místo toho udržujte motorku kolmo k povrchu cestu v úhlu 90°. Ano, znamená to, že budete zatáčky projíždět pomalu, ale rychlost může přijít později.
  Jak získáte větší seběvědomí, budete projíždět zatáčky rychleji. Klíčem je při projíždění zatáček vyvinout dostatečně velký tlak na vnější stupačku. Tímto udržíte motorku pevně na cestě a zabráníte, aby odstředivá síla vymrštila zadní kolo směrem ven. Toho jednoduše dosáhnete tím, že budete stát vahou na vnějším chodidle. V této pozici můžete motorku do zatáčky naklonit.
  Velmi rychlé projíždění off-road zatáček pomocí plynu k zatočení motorky představuje pokročilou dovednost a může přijít později (za předpokladu, že máte dostatečně lehkou motorku, aby to bylo dobře proveditelné).

  Dovednost 5) Brzdění.

  Pokud budete dodržovat následující tři body, neměli byste potřebovat moc tvrdě brzdit při řízení motorky po nezpevněných cestách:
  - Přijíždějte k zatáčkám a obtížným místům se starým dobrým pořekadlem „pomalu dovnitř rychle ven“.
  - Dívejte se dopředu a shlížejte na cestu, abyste problémy spatřili včas.
  - Jezděte defenzivně, očekávejte problémy.
  Vaše převodovka a zadní brzda by vám měla poskytnout veškerou potřebnou sílu k zastavení. Na rozdíl od jízdy po silnici nepředstavuje zablokování zadního kola na písku problém. Pokud budete potřebovat další sílu k zastavení, tlačte postupně na přední brzdu, dokud se neprojeví známky zablokování kola, pak ji trochu uvolněte.
  Na technickém povrchu se učte používat pouze přední brzdu. Je to rychlé rozhodné a přesvědčivé. Na hladkém kluzkém povrchu používejte pouze zadní brzdu.

  Dovednost 6. Tlak na stupačky (šlapání hroznů).

  Pokud jedete na těžkém enduru, např. BMW GS1100 / 1200 je tlak, který vyvíjíte na stupačky velmi důležitý. „Šlapání“ na stupačky poskytne velký pákový efekt, abyste se mohli proplést mezi dírami a kameny, které vám stojí v cestě na rovné úzké pěšině s technickým povrchem. Šlapání na stupačky (představte si, jak někdo šlape v sudu s hrozny) je skvělý způsob, jak odlehčit motorku a rychle ji přesunout ze strany na stranu a tím se proplést mezi překážkami. Stoupnete si na stranu, na kterou chcete zatočit a odlehčíte druhou nohu, tím že pokrčíte koleno.
  Šlapání hroznů
  Typický terén pro použití techniky „šlapání hroznů“. Stůjte ve stupačkách s pokrčenýma nohama.
  POZNÁMKA: Tuto techniku nepoužíváte pro zatočení do rychlých zatáček! Při začátku zatáčení musíte stát na vnější stupačce k zabránění, aby se zadní kolo utrhlo a sklouzlo, jak budete zatáčku projíždět pod mírným plynem. (Pokročilí jezdci mohou projíždět zatáčky pod velkým plynem, aby zadní kolo utrhli a využili řízeného smyku k zatočení motorky).
  Váha na vnější stupačce
  Váha na vnější stupačce, tady vás žádné zábradlí nezachrání, pokud pod vámi motorka ujede!

  Dávejte pozor na stoupání a zatáčky, do kterých nevidíte

  Jakmile zvládnete základy jízdy off-road, je vašim dalším úkolem rozpoznat zvláštní nebezpečí, které jsou vlastní stoupáním a zatáčkám, do kterých nevidíte. Zde je pravidlem udržovat takovou rychlost, která je v souladu s tím, kolik před sebou vidíte cesty. To, co nevidíte, tomu se nemůžete vyhnout – pokud pojede příliš rychle ve chvíli kdy, překážku uvidíte, budete mít potíže.
  Tato zásadní dovednost je stejně důležitá pro jízdu na silnici.

  Další tipy na off-road jízdu budou doplněny později.